Můj profil

Můj profil

Mgr. Jitka Bejdáková

V současné době dokončuji knihu „Cvičení a sport po porodu“, která bude vycházet u vydavatelství Grada a je jak informačním zdrojem o tom, co všechno se děje s organizmem ženy po porodu, tak hlavně uceleným souborem 15-ti druhů cvičení a sportů s návody, jak danou aktivitu provozovat, kdy je vhodné začít atd. Kniha je doplněna mnoha instruktážními fotografiemi a tréninkovými plány nebo ukázkovými cvičebními jednotkami. Velká pozornost je zde věnována také speciálnímu poporodnímu cvičení. V roce 2006 mi u vydavatelství Grada vyšla kniha „Cvičení a sport v těhotenství“, která se věnuje změnám v těhotenství, doporučením ohledně výživy, masáží atd. a opět mnoha druhům fyzické aktivity.

V září 2010 jsem dokončila studium na VŠTVS Palestra v oboru Sportovní specialista, v roce 2004 VOŠ Palestra obor Management sportu. V současnosti dokončuji na FTVS UK magisterské studium v oboru TV a sport. V rámci VŠ studia jsem úspěšně absolvovala ještě obor Vychovatelství, který zajišťuje pedagogickou kvalifikaci pro vychovatelství a pedagogiku volného času. Další licence, které mohu pro svoji práci využívat je Cvičitel lyžování a Trenér pro atletické přípravky, avšak toto vše jsou hlavně teoretické poznatky, na kterých se dá odborně stavět, ale při práci s dětmi je velmi důležitá praxe a chuť s dětmi pracovat, snažit se je zaujmout a vhodnou formou je naučit nové schopnosti a dovednosti.